HYPERSPACE S.R.L. cunoaște importanța datelor dvs. și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată și practică informațiile legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în calitate de persoane vizate (utilizatori ai website-ului ronames.ro, clienți, potențiali clienți, consumatori, potențiali consumatori) în cadrul prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal, aplicabile pentru scopurile listate mai jos.

Această Politică are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate în scopul accesării website-ului ronames.ro, dispozitive de tip smartphone, tabletă. În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile legate de utilizarea acestora (expuse în acest document din punct de vedere al protecției datelor cu caracter personal dar și în documentele Condițiile Generale, Politica de Confidențialitate din punct de vedere al informațiilor confidențiale, drepturi de autor, etc.), vă rugăm să nu utilizați site-ul ronames.ro.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, HYPERSPACE S.R.L.administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, în contextul vizitării site-ului și achiziționării serviciilor HYPERSPACE S.R.L. sub brand-ul: ronames.ro, sau alte Brand-uri partenere.

Prin bifarea faptului că sunteți de acord cu Termeni și condiții și Politica de confidentialitate sau, după caz, prin continuarea utilizării site-ului și serviciilor noastre ulterior parcurgerii acestei Politici, sunteți de acord cu această Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal.

1. Scopurile pentru care colectăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal

HYPERSPACE S.R.L. colectează și prelucrează datele dvs. cu caracter personal pentru următoarele scopuri de prelucrare:

  • a. Administrarea, îmbunatatirea și realizarea produselor si serviciilor furnizate de website-ul ronames.ro
  • b. Activități comerciale de vânzări de produse, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări de produse pe website-ul ronames.ro, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață, statistică.
  • c. Reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor HYPERSPACE S.R.L., desfăsurarea campaniilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmărire și monitorizare a vânzărilor de servicii și comportamentului consumatorului.
  • d. Activitătți de post-vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/ clienților privind evaluarea serviciilor oferite (inclusiv evaluarea serviciilor pe website-ul ronames.ro).
  • e. În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare.

2. Categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm și prelucrăm

Pentru realizarea scopurilor de mai sus prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal:
a. Pentru administrarea, îmbunătățirea și realizarea produselor si serviciilor furnizate de site-ul ronames.ro:
– nume, prenume, adresa (domiciliu/reședința), e-mail, informații tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului
– locația acestuia, adresa IP, tipul de echipament hardware, informații în legătura cu intervalul orar precum și data la care a fost folosit website-ul ronames.ro, alte informații care rezultă din folosirea aplicațiilor de tip Cookies; Pentru mai multe informații legate de cookie-uri, vă rugăm consultați Politica privind utilizarea cookie-urilor disponibilă în website.
b. Pentru activități comerciale de vânzări de servicii, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări, inclusiv vânzări online pe website-ul ronames.ro, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață, statistică:
– nume, prenume, adresa (domiciliu/reședința), cod numeric personal, e-mail, adrese de livrare.
c. Pentru reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor HYPERSPACE S.R.L., desfășurarea companiilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului consumatorului.
– nume și prenume, telefon, e-mail, adresa (domiciliu/reședința), obișnuințe/ preferințe/ comportament
– în plus, HYPERSPACE S.R.L. prelucrează date constând în codul numeric personal și seria și numărul actului de identitate strict pentru identificarea câștigătorilor campaniilor promoționale (dacă este cazul ca acestea să aibă loc) și pentru conformarea cu cerințele legislației fiscale. De asemenea, unele din aceste date sunt necesare ca indentificator unic al persoanei în funcție de tipul concursului/promoției/aplicației/jocului la care participă.
d. Pentru activități de post-vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/ clienților privind evaluarea produselor si serviciilor oferite de HYPERSPACE S.R.L., îmbunătățirea calității serviciilor în cadrul serviciului Call Center:
– nume și prenume, data și locul nașterii, telefon/fax, e-mail, adresa (domiciliu/reședința), voce, obișnuințe/preferințe/comportament, alte date care rezultă din evaluarea produselor de către clienți – în plus, HYPERSPACE S.R.L. prelucrează date referitoare la: cod numeric personal, serie și număr act identitate, date bancare, doar pentru situațiile în care intervin înlocuiri de Servicii.
e. În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare: stocarea de date cu caracter personal menționate la scopurile de mai sus în vederea menținerii evidențelor legate de activitățile desfășurate, pentru protejarea drepturilor în justiție și exercitarea altor drepturi conform legii și contractelor încheiate, îndeplinirea eventualelor cerințe de arhivare, în acord cu dispozițiile legale.
Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protecție cum ar fi codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, vor fi colectate și prelucrate în condiții limitative și în concordanță cu dispozițiile legale pentru asigurarea respectării regulilor aplicabile în domeniul protecției datelor cu privire la acestea. Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru ca HYPERSPACE S.R.L. să realizeze activitățile listate conform celor de mai sus. Un refuz din partea dvs. de a ne furniza aceste date ar putea atrage imposibilitatea din partea HYPERSPACE S.R.L. de a vă furniza respectivele servicii, informații, de a răspunde solicitărilor dvs. sau de a realiza orice alte activități din cele listate mai sus.

3. Cui dezvăluim datele dvs. cu caracter personal

În vederea realizării unuia sau mai multor scopuri din cele menționate mai sus, HYPERSPACE S.R.L. poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:
– partenerului contractual al HYPERSPACE S.R.L., RoTLD, cu care HYPERSPACE S.R.L. se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestuia, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare. RoTLD este entitatea care organizeaza și intretine registrul domeniilor .ro inregistrate.
– furnizori de servicii (de marketing, servicii de curierat, servicii de plată / bancare sau alte servicii), inclusiv entități care asistă HYPERSPACE S.R.L. în prelucrarea de date în calitate de împuterniciți, asiguratori, autorități publice (Parchet, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate, altor companii din același grup cu HYPERSPACE S.R.L. precum și dvs. ca persoană vizată în contextul exercitării dreptului dvs. de acces.
Datele înregistrate de ronames.ro nu se vând către terți și sunt folosite doar în scopul îmbunătățirii serviciilor ronames.ro.

4. Prin citirea prezenței Politici ați luat la cunoștință de faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv:

• de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, conform legii;
• de acces la datele dvs. cu caracter personal; • de intervenție asupra datelor dvs. cu caracter personal;
• de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat;
• de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați rectificarea, actualizarea ori ștergerea datelor în condițiile legii-în cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricând, în mod gratuit și fără justificare;
• de a vă adresa justiției în cazul în care s-au constatat încălcări ale legislației în materie.

Vă puteți exercita aceste drepturi trimițând un e-mail către HYPERSPACE S.R.L. prin accesarea formularului de contact la adresa ronames.ro/contact.
Puteți să vă opuneți oricând și fără justificare, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing direct, prin trasmiterea către HYPERSPACE S.R.L. (prin accesarea formularului de contact la adresa ronames.ro/contact/ a unei solicitări scrise, datate și semnate în acest sens. În acest caz, solicitarea dumnevoastrava fi înaintată către departamentul specializat al HYPERSPACE S.R.L.; este posibil să primiți un mesaj prin care se confirmă că opțiunea dumneavoastră a fost notată, precum și orice alte informații necesare, după caz.

5. Prevederi speciale legate de minori

HYPERSPACE S.R.L. nu urmărește în activitățile sale de prelucrare de date, prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor. O atenție deosebită se acordă pentru a se asigura că orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizează în conformitate cu cerințele legale și în cazuri strict determinate.
HYPERSPACE S.R.L. nu realizează activități promoționale de marketing direct față de minori.
Minorilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani nu li se permite solicitarea de produse si servicii sau orice comunicații pe site-ul HYPERSPACE S.R.L. ori participarea la concursuri sau campanii ale HYPERSPACE S.R.L., decât dacă aceasta se realizează în numele minorului de către reprezentantul legal sau tutorele minorului în cauză, conform legii.
Minorii care au implinit vârsta de 14 ani pot achiziționa produse sau servicii și solicita și primi comunicații de la HYPERSPACE S.R.L. numai dacă au acordul reprezentantului sau tutorelui legal, conform legii.
De asemenea, orice persoană care ne furnizează datele personale prin intermediul site-ului sau alte aplicații sau dispozitive acoperite de această Politică garantează că este major, respectiv are capacitate deplină de exercițiu.
Orice colectare sau prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai în condițiile legii, și având în vedere cele de mai sus.

6. Durata prelucrării datelor

Va fi determinată în general de momentul exercitării dreptului dumneavoastră la opoziție, în conditiile art. 15 alin. 2 din Legea nr. 677/2001. Excepție: Pentru datele comerciale, durata prelucrării datelor este de 5 ani, ca regulă, sau până la exercitarea dreptului de opoziție. De asemenea, HYPERSPACE S.R.L. poate stoca datele cu caracter personal pe o astfel de durată mai îndelungată, în scop probatoriu și de arhivare.
Totodată, stocarea datelor personale pentru o perioadă mai îndelungată de timp se poate realiza pentru realizarea de statistici, îmbunătățirea serviciilor, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață.

7. Alte informații

Vă rugăm să verificați la fiecare utilizare a website-ului nostru prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru a fi tot timpul informați în legătura cu aceasta.
La încheierea operațiunilor de prelucrare, datele înregistrate vor putea fi arhivate, integral ori parțial, pentru realizarea de statistici, îmbunătățirea serviciilor, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață., în condițiile în care acestea vor fi folosite în scopuri similare cu cele prevăzute în acest document.